Advies en Begeleiding

Een bouwproject realiseren is een veelomvattend proces. Steeds weer zullen afwegingen gemaakt dienen te worden tussen prijs, kwaliteit, functionaliteit, uitvoeringstijd e.d.. Als allround bouwkundige kan ik u in diverse stadia van het bouwproces adviseren en begeleiden om zo, in samenwerking met alle bouwpartners, meerwaarde te geven aan het uiteindelijke resultaat.

Advies en begeleiding in diverse stadia:

- Bespreken en opstellen van een Programma van Eisen, technische omschrijving of volledig bestek van alle bouwkundige en installatietechnische onderdelen.

- Controle van plan en tekenwerk.

- Selecteren van aannemers, aanvraag en beoordeling offerten, onderhandeling en gunning van de werkzaamheden.

- Begeleiding en advisering in de uitvoeringsfase incl. bewaking van de financiën, het tijdschema, de kwaliteit van uitvoering, beoordeling eventuele meerwerken, voorzitten en notuleren bouwvergaderingen en het houden van de oplevering.

- Onderhouden van externe contacten met diverse overheidsinstellingen, netwerkbeheerders, e.d..
Indicatief Energielabel definitief certificeren

Het definitief maken en verstrekken van het Energielabel. Via de site www.energielabelvoorwoningen.nl kunt u met uw eigen DigiD-code de ingevoerde gegevens vanuit het indicatieve label controleren, aanpassen en voorzien van bewijsstukken. Als erkend deskundige kan ik de aangeleverde bewijsstukken beoordelen en een definitief label certificeren.

Berekende Energie-Index / Energielabel en Maatwerkadvies

Als ISSO erkend EPA-adviseur Energielabel Woningbouw en Maatwerkadvies kan ik van uw woning/appartement de Energie-Index berekenen en een definitief Energielabel verstrekken op basis van de werkelijk ingevoerde woninggegevens.

Deze berekende Energie-Index kan gebruikt worden voor het officiële puntensysteem huurwoningen. 

Tevens ben ik gecertificeerd om maatwerkadviezen op te stellen ter verbetering van uw woning, afgestemd op uw persoonlijke woonwensen, gezins-samenstelling, beschikbaar budget en bouwkundige en/of installatietechnische mogelijkheden van uw woning.

De mogelijkheden om uw woning levensloop bestendig te maken kunnen hierin mede betrokken worden.